Profesores Guntas Ancānes uzstāšanās Izglītības un zinātnes ministrijas konferencē skolu vadītājiem

2022. gada 18. augustā profesore Gunta Ancāne uzstājusies Izglītības un zinātnes ministrijas konferencē skolu vadītājiem ar lekciju par tēmu “Kā saglabāt emocionālu līdzsvaru un labu fizisko veselību krīžu situācijās?”