Profesore Gunta Ancāne uzstājas Cēsu novada uzņēmēju forumā 2022

Profesore Gunta Ancāne uzstājas Cēsu novada uzņēmēju forumā 2022

Novembra izskaņā koncertzālē “Cēsis” aizvadīts tradicionālais Cēsu novada uzņēmēju forums ar vadmotīvu “Noturība” – gan emocionālā, gan finansiālā jomā. To klātienē apmeklēja vairāk nekā 150 cilvēku, savukārt tiešraidē vai atkārtojumā vēroja vairāk nekā 1300. Foruma noslēdzošajā daļā sveikti Cēsu novada labākie uzņēmēji 2022.gadā.

Foruma sākumā Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs iepazīstināja ar Cēsu novada aktualitātēm, realizētajiem un plānotajiem projektiem, kā arī informēja par pašvaldības atbalstu uzņēmējiem.

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks stāstīja par nacionālām un globālām ekonomikas tendencēm.

RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna ieskicēja ieguvumus no universitāšu un uzņēmumu sadarbības.

Gunita Kuļikovska-Ķiesnere, Vidzemes augstskolas ilgtspējīgas būvniecības virziena vadītāja, vedināja meklēt savu “Qi” (ch’i), kā arī augstskolu un uzņēmumu noturības formulu.

Uzņēmējs un grāmatu autors Uldis Pīlēns runāja par uzņēmēju spēju strādāt un attīstīties pārmaiņu laikos.

Cēsu novada uzņēmēju paneļduskusijā tika iztirzāti jautājumi par to, kā spēt pieņemt un iemīlēt pārmaiņas.

Savukārt foruma nobeigumā Ziemeļeiropas mentālās veselības centra ārste, profesore Gunta Ancāne uzsvēra psihiskās veselības noturību kā vienu no pamatpīlāriem veiksmīgam biznesam.