Cenrādis

Individuālā psihoterapijas vizīte pie Docenta Dr.med. Andreja Ancāna (45 min.)
(darba valoda – latviešu/krievu)
110,00 EUR
Individuālā psihoterapijas vizīte pie dr. Artūra Ancāna (45 min.)
(darba valoda – latviešu/angļu)
110,00 EUR
Individuālā psihoterapijas vizīte pie dr. Daces Krūmiņas (45 min.)
(darba valoda – latviešu)
110,00 EUR
Individuālā psihoterapijas vizīte pie dr. Maijas Šetleres (45 min.)
(darba valoda – latviešu/krievu)
110,00 EUR
Individuālā psihoterapijas vizīte pie dr. Sandras Vinniņas (45 min.)
(darba valoda – latviešu/krievu)
110,00 EUR
Pāru terapija pie dr.Sandras Vinniņas/pie dr.Maijas Šetleres
(90 min.)
150,00 EUR
Individuālā psihoterapijas vizīte pie dr.med.Guntas Ancānes (45 min.)
(darba valoda – latviešu/angļu/vācu/krievu)
190,00 EUR
250,00 EUR
Konsultanta slēdzieni/izraksti/izziņas30,00 – 180,00 EUR
Psihoterapijas vizīte svešvalodā+20% pie standarta honorāra